Самоучител по биология и здравно образование за зрелостници и кандидат-студенти. Общообразователна подготовка 8.- 10. клас
Продуктът (Самоучител по биология и здравно образование за зрелостници и кандидат-студенти. Общообразователна подготовка 8.- 10. клас) е добавен в кошницата.
Самоучител по биология и здравно образование за зрелостници и кандидат-студенти. Общообразователна подготовка 8.- 10. клас

Самоучител по биология и здравно образование за зрелостници и кандидат-студенти. Общообразователна подготовка 8.- 10. клас

Рейтинг:
Корици: Меки
Брой страници: 208
Език: български
ISBN: 9789543447312
-
1
+
24,90 лв.
+
Добави в кошницата
+
Сподели:
Описание
Коментари
0
Добави коментар
Описание
 
 
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма.
За отлични резултати на матурата и кандидатстудентските изпити.

Самоучителят по биология и здравно образование (за общообразователна подготовка) съдържа систематизирани и обобщени знания по учебния предмет в първи гимназиален етап (8. клас, 9. клас, 10. клас).

Помагалото e предназначено за:
 • зрелостници, които са избрали като матуритетен предмет биология и здравно образование (общообразователна подготовка);
 • кандидат-студенти за успешното им представяне на конкурсните изпити по биология;
 • ученици, които се подготвят за участие в олимпиади и състезания по биология;
 • всички ученици от 8. клас9. клас10. клас клас в процеса на обучение по биология и здравно образование.

Самоучителят подпомага бързото и качествено усвояване на структурирани знания за
изучаваните биологични понятия, закономерности и теории чрез:
 • кратки, ясни и достъпни за възприемане текстове;
 • богатство от илюстрации - рисунки, снимки и схеми;
 • над 80 сравнителни таблици за лесно съпоставяне, обобщаване, затвърдяване и преговор на наученото;
 • допълнителни ресурси в електронната платформа iZZI
  • дигитален речник с понятия и пояснения, които следват хронологията на темите;
  • над 140 тренировъчни тестови задачи;
  • примерни варианти на задачи за държавния зрелостен изпит (общообразователна подготовка).

На страниците на изданието има код за достъп до електронния вариант на продукта.
Страници от това помагало
 
 
 
Съдържание
 
 
Равнищата на организация на живата материя
Човешкият организъм - структура, жизнени процеси, опазване на здравето
 • Структурна организация на човешкия организъм
  • Клетка
  • Тъкани
 • Обмяна на веществата
  • Храносмилателна система
  • Дихателна система
  • Отделителна система
  • Сърдечно-съдова система
 • Движение и опора на тялото
  • Опорно двигателна система
 • Размножаване, растеж и развитие
  • Полова система
  • Зародишно и следзародишно развитие
 • Регулация и хомеостаза
  • Нервна система
  • Ендокринна система
  • Сетивни системи
  • Кожа
Клетка
 • Химичен състав на живата материя
  • Химичен състав на клетката
  • Неорганични съединения в клетката
  • Въглехидрати
  • Липиди
  • Белтъци
  • Ензими
  • Нуклеинови киселини
 • Надмолекулни комплекси
  • Вируси и бактериофаги
 • Структура на клетката
  • Клетъчна теория
  • Прокариотна клетка
  • Еукариотна клетка
  • Клетъчна мембрана
  • Немембранни органели
  • Едномембранни органели
  • Двумембранни органели
  • Клетъчно ядро
  • Хромозоми
 • Процеси в клетката
  • Метаболизъм
  • Анаболитни процеси. Фотосинтеза
  • Катаболитни процеси
 • Генетични процеси
  • Репликация (синтез на ДНК)
  • Транскрипция
  • Транслация
 • Възпроизводство на клетките
  • Делене на клетките
  • Митоза (клетъчно делене)
  • Мейоза
  • Жизнен цикъл на клетката
  • Клетъчна диференциация
Многоклетъчен организъм
 • Наследственост
  • Основни понятия в генетиката
  • Монохибридно кръстосване
  • Анализиращо кръстосване
  • Дихибридно кръстосване
  • Взаимодействие между гените
  • Генетика на пола
 • Изменчивост
  • Модификационна (фенотипна) изменчивост
  • Генотипна изменчивост
  • Генетика на човека
  • Генетични аномалии и болести при човека
 • Размножаване, растеж и индивидуално развитие
  • Размножаване при многоклетъчните организми
  • Гамтогенеза и оплождане
 • Индивидуално развитие
  • Зародишно развитие при многоклетъчните и човека
  • Следзародишно развитие
Биосфера
 • Популация
 • Биоценоза (съобщества)
 • Екосистеми
 • Биосфера
 • Екологични фактори
 • Абиотични фактори
  • Светлината като екологичен фактор
  • Температурата като екологичен фактор
  • Въздухът като екологичен фактор и среда на живот
  • Водата като екологичен фактор и среда на живот
  • Почвата като екологичен фактор и среда на живот
 • Биотични фактори
  • Взаимоотношения между популациите в биоценозата
  • Антропогенни фактори
Биологична еволюция
 • Хипотези за произхода на живота
 • Теория на Дарвин за еволюцията
 • Съвременна теория за еволюцията. Микроеволюция
 • Естествен отбор
 • Вид. Критерии за вид
 • Видообразуване
 • Макроеволюция
 • Основни насоки и пътища на еволюционния процес
 • Произход и еволюция на човека
  • Антропогенеза
  • Палеонтологична история (филогенеза) на човека
  • Човешки раси
  • Доказателства за еволюцията

Продукти от същата категория

Самоучител по биология и здравно образование за зрелостници и кандидат-студенти. Общообразователна подготовка 8.- 10. клас

Автор: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова
Издател: Клет България
Жанр: 8-ми клас , 10-ти клас
24,90 лв.

Самоучител по биология и здравно образование за зрелостници и кандидат-студенти. Общообразователна подготовка 8.- 10. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. За отлични резултати на матурата и кандидатстудентските...
Автор: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова
Издател: Клет България
Жанр: 8-ми клас , 10-ти клас
24,90 лв.
+
+

Сборник задачи и тестове по биология и здравно образование за 8. клас

Автор: Здравка Костова
Издател: Регалия
Жанр: 8-ми клас
12,00 лв.

Сборник задачи и тестове по биология и здравно образование за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Сборникът съдържа задачи и тестове по темите от новата у...
Автор: Здравка Костова
Издател: Регалия
Жанр: 8-ми клас
12,00 лв.
+
+

Тестове за проверка и оценка по биология и здравно образование за 8. клас

Автор: Наташа Цанова, Снежана Томова, Надежда Райчева, Иса Хаджиали, Петър Райчев
Издател: Педагог
Жанр: 8-ми клас
4,00 лв.

Тестове за проверка и оценка по биология и здравно образование за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Книгата съдържа 7 теста в два равностойни варианта за пр...
Автор: Наташа Цанова, Снежана Томова, Надежда Райчева, Иса Хаджиали, Петър Райчев
Издател: Педагог
Жанр: 8-ми клас
4,00 лв.
+
+

Атлас по история и цивилизация за 8. клас

Автор: колектив
Издател: Домино
Жанр: 8-ми клас
6,50 лв.

Атлас по история и цивилизация за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Атласът е одобрен от МОН и е с размери 21 x 29.6 cm....
Автор: колектив
Издател: Домино
Жанр: 8-ми клас
6,50 лв.
+
+

Атлас по история и цивилизация за 8. и 9. клас

Автор: колектив
Издател: Домино
Жанр: 8-ми клас , 9-ти клас
7,50 лв.

Атлас по история и цивилизация за 8. и 9. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. "Уважаеми ученици, Това издание обхваща един доста...
Автор: колектив
Издател: Домино
Жанр: 8-ми клас , 9-ти клас
7,50 лв.
+
+

Атлас по история и цивилизации за 8. и 9. клас

Автор: Никола Дюлгеров, Теменужка Бандрова
Издател: ДатаMап
Жанр: 8-ми клас , 9-ти клас
5,76 лв.

Атлас по история и цивилизации за 8. и 9. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Атласът е изработен по новата учебна програма на Министе...
Автор: Никола Дюлгеров, Теменужка Бандрова
Издател: ДатаMап
Жанр: 8-ми клас , 9-ти клас
5,76 лв.
+
+

Тестове за проверка и оценка по география и икономика за 8. и 9. клас

Автор: Силвия Манова
Издател: Педагог
Жанр: 8-ми клас , 9-ти клас
4,00 лв.

Тестове за проверка и оценка по география и икономика за 8. и 9. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Учебното помагало по география и икономика е предназначе...
Автор: Силвия Манова
Издател: Педагог
Жанр: 8-ми клас , 9-ти клас
4,00 лв.
+
+

20 тематични теста по български език и литература за 8. клас

Автор: Елинка Щерионова, Радостина Койчева
Издател: Регалия
Жанр: 8-ми клас
9,00 лв.

20 тематични теста по български език и литература за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Книга за вашия успех. Книгата е предназначена за учен...
Автор: Елинка Щерионова, Радостина Койчева
Издател: Регалия
Жанр: 8-ми клас
9,00 лв.
+
+

Практическа граматика: Упражнения, задачи и тестове по български език за 8. клас на СОУ

Автор: Рени Стоичкова
Издател: Скорпио
Жанр: 8-ми клас
6,50 лв.

Практическа граматика: Упражнения, задачи и тестове по български език за 8. клас на СОУ

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Помагалото "Практическа граматика, упражнения, зада...
Автор: Рени Стоичкова
Издател: Скорпио
Жанр: 8-ми клас
6,50 лв.
+
+

Учебно помагало по литература за избираемите учебни часове за 8. клас

Автор: Венцислав Божинов, Мария Бунева, Йорданка Божинова
Издател: Рива
Жанр: 8-ми клас
8,00 лв.

Учебно помагало по литература за избираемите учебни часове за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Учебно помагало е съобразено е с новата учебна програма...
Автор: Венцислав Божинов, Мария Бунева, Йорданка Божинова
Издател: Рива
Жанр: 8-ми клас
8,00 лв.
+
+

Анализи и тестове по литература за 8. клас

Автор: Пролет Каменова
Издател: Скорпио
Жанр: 8-ми клас
8,50 лв.

Анализи и тестове по литература за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. "Драги осмокласници, Вие сте пред прага на интел...
Автор: Пролет Каменова
Издател: Скорпио
Жанр: 8-ми клас
8,50 лв.
+
+

Помагало по български език и литература за 8. клас

Автор: Пламен Тотев, Миглена Севдалинова, Светлозар Георгиев
Издател: Персей
Жанр: 8-ми клас
12,00 лв.

Помагало по български език и литература за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. 16 теста, есе, интерпретации. Помагалото включва тест...
Автор: Пламен Тотев, Миглена Севдалинова, Светлозар Георгиев
Издател: Персей
Жанр: 8-ми клас
12,00 лв.
+
+

Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 8. клас

Автор: Илияна Горанова
Издател: Рива
Жанр: 8-ми клас
6,90 лв.

Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Учебното помагало е съобразено с новата учебна програма...
Автор: Илияна Горанова
Издател: Рива
Жанр: 8-ми клас
6,90 лв.
+
+

Помагалник по български език за 8., 9., 10., 11. и 12. клас. Дипляна

Автор: колектив
Издател: Домино
Жанр: 8-ми клас , 12-ти клас
4,90 лв.

Помагалник по български език за 8., 9., 10., 11. и 12. клас. Дипляна

Описание     Помагалото съдържа: Граматическа норма: членуване на имената от м.р. ед.ч. (винаги пишем пълен член "...
Автор: колектив
Издател: Домино
Жанр: 8-ми клас , 12-ти клас
4,90 лв.
+
+

Сборник задачи по математика за текуща подготовка за външно оценяване по геометрия за 8. - 10. клас

Автор: Диана Раковска, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева
Издател: Регалия
Жанр: 8-ми клас , 10-ти клас
16,00 лв.

Сборник задачи по математика за текуща подготовка за външно оценяване по геометрия за 8. - 10. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Сборникът е предназначен за текуща тригодишна подготовка...
Автор: Диана Раковска, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева
Издател: Регалия
Жанр: 8-ми клас , 10-ти клас
16,00 лв.
+
+

Сборник задачи по математика за текуща подготовка за външно оценяване по алгебра и комбинаторика за 8. - 10. клас

Автор: Диана Раковска, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева
Издател: Регалия
Жанр: 8-ми клас , 10-ти клас
16,00 лв.

Сборник задачи по математика за текуща подготовка за външно оценяване по алгебра и комбинаторика за 8. - 10. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Сборникът е предназначен за текуща тригодишна подготовка...
Автор: Диана Раковска, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева
Издател: Регалия
Жанр: 8-ми клас , 10-ти клас
16,00 лв.
+
+

Математика за 8. клас

Автор: Боряна Дачева Милкоева
Издател: Сънрей
Жанр: 8-ми клас
18,50 лв.

Математика за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Учебникът е одобрен от МОН. Учебникът "Математик...
Автор: Боряна Дачева Милкоева
Издател: Сънрей
Жанр: 8-ми клас
18,50 лв.
+
+

Сборник по математика за 8., 9. и 10. клас

Автор: Донка Гълъбова
Издател: Веди
Жанр: 8-ми клас , 10-ти клас
20,00 лв.

Сборник по математика за 8., 9. и 10. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Сборник по математика за 8. клас, 9. клас&nbsp...
Автор: Донка Гълъбова
Издател: Веди
Жанр: 8-ми клас , 10-ти клас
20,00 лв.
+
+

Сборник по математика за 8. клас

Автор: Пенка Рангелова
Издател: Коала Прес
Жанр: 8-ми клас
16,00 лв.

Сборник по математика за 8. клас

Описание     Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Задачите в сборника са систематизирани по реда на темите...
Автор: Пенка Рангелова
Издател: Коала Прес
Жанр: 8-ми клас
16,00 лв.
+
+

С един поглед: Математика в 8., 9., 10., 11. и 12. клас - част 1. Дипляна

Автор: колектив
Издател: Клет България
Жанр: 8-ми клас , 12-ти клас
5,90 лв.

С един поглед: Математика в 8., 9., 10., 11. и 12. клас - част 1. Дипляна

Описание     Алгебра. Комбинаторика. Вероятности. Статистика. Аналитична геометрия. Помагалото "С един поглед: Матема...
Автор: колектив
Издател: Клет България
Жанр: 8-ми клас , 12-ти клас
5,90 лв.
+
+