Книги

Книги Право

Български правни метаморфози

Автор: Иво Христов
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
19,90 лв.

Български правни метаморфози

"Появата на този текст е продиктувана от две обстоятелства. Първото е състоянието на правовия ред в българското общество понастоящем, а второто е...
Автор: Иво Христов
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
19,90 лв.
+
+

Наръчник по строително право

Автор: колектив
Издател: Сиби
Жанр: Право
28,00 лв.

Наръчник по строително право

Българското общество по строително право (БОСП) е основано през 2015 г. и обединява водещи адвокати, инженери и архитекти. През 2015 г. БОСП стана пъл...
Автор: колектив
Издател: Сиби
Жанр: Право
28,00 лв.
+
+

Право и модерност

Автор: Иво Христов
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
15,00 лв.

Право и модерност

Право и модерност – за кое право става дума и какво е това право? За човек, школуван в юридическа традиция, такива въпроси са забранени по подра...
Автор: Иво Христов
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
15,00 лв.
+
+

Прилагане на защитата на личните данни

Автор: д-р Невин Фети и Десислава Тошкова - Николова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
40,00 лв.

Прилагане на защитата на личните данни

Тази книга е своеобразно продължение на уникалното издание „Защита на личните данни“, която предложи цялостно знание по съдържанието и при...
Автор: д-р Невин Фети и Десислава Тошкова - Николова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
40,00 лв.
+
+

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Автор: Николай Стоянов
Издател: Сиела
Жанр: Право
18,00 лв.

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина – същите не са разглеждани в съдебната практ...
Автор: Николай Стоянов
Издател: Сиела
Жанр: Право
18,00 лв.
+
+

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Изданието включва: книга-годишник компактдиск потребителско име и парола за достъп до сайта: www.dosp2020.trudipravo.bg Книгата-го...
Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,00 лв.
+
+

Социално осигуряване - 2020 година

Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,00 лв.

Социално осигуряване - 2020 година

Както е традицията, изданието предлага комплексно приложно знание за цялостната система на социалното осигуряване у нас през годината. Книгата съдъ...
Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,00 лв.
+
+

Социално осигуряване - 2020 година + CD

Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
44,00 лв.

Социално осигуряване - 2020 година + CD

Както е традицията, изданието предлага комплексно приложно знание за цялостната система на социалното осигуряване у нас през годината. Книгата съдъ...
Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
44,00 лв.
+
+

Социални права на българските граждани

Автор: Васил Мръчков
Издател: Сиела
Жанр: Право
22,00 лв.

Социални права на българските граждани

Социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане Книгата се състои от четири глави, заключение...
Автор: Васил Мръчков
Издател: Сиела
Жанр: Право
22,00 лв.
+
+

Данъчно облагане 2020 - коментар

Автор: Димитър Гочев, Георги Стойков
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,50 лв.

Данъчно облагане 2020 - коментар

1. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 2. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА) 3. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 4. ЗАКОН...
Автор: Димитър Гочев, Георги Стойков
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,50 лв.
+
+

Унищожаемост на договорите поради измама

Автор: Ангел Шопов
Издател: Сиби
Жанр: Право
17,00 лв.

Унищожаемост на договорите поради измама

Изследванията по темата ясно открояват двуликия характер на това основание за унищожаемост. От една страна, измама е налице само ако в съзнанието на и...
Автор: Ангел Шопов
Издател: Сиби
Жанр: Право
17,00 лв.
+
+

Сборник съдебна практика на ВС и ВКС на Р България 1953-2008 г. Част 1

Автор: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски - съставители
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
32,00 лв.

Сборник съдебна практика на ВС и ВКС на Р България 1953-2008 г. Част 1

Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния и Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 1...
Автор: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски - съставители
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
32,00 лв.
+
+

Предизвикай: Вещното право!

Автор: Стоян Ставру
Издател: Сиела
Жанр: Право
45,00 лв.

Предизвикай: Вещното право!

Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със...
Автор: Стоян Ставру
Издател: Сиела
Жанр: Право
45,00 лв.
+
+

Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Автор: Михаил Малчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.

Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Книгата представлява първото самостоятелно монографично изследване в цивилистичната ни доктрина, посветено на иска за наследство. При разработването н...
Автор: Михаил Малчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.
+
+

Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право

Автор: Савина Михайлова-Големинова
Издател: Сиела
Жанр: Право
22,00 лв.

Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право

Научната новост на изследването се предопределя от изцяло новите за българското право и финансовоправната доктрина отношения, които налагат след повеч...
Автор: Савина Михайлова-Големинова
Издател: Сиела
Жанр: Право
22,00 лв.
+
+

Екологично право - специална част

Автор: Георги Пенчев
Издател: Сиела
Жанр: Право , Техника, Техническа литература
24,00 лв.

Екологично право - специална част

Българското законодателство в тази област се развива изключително динамично поради редовното членство на страната ни в Европейския съюз от 1.01.2007 г...
Автор: Георги Пенчев
Издател: Сиела
Жанр: Право , Техника, Техническа литература
24,00 лв.
+
+