Книги

Книги Право

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Автор: Невена Русева
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Книгата на д-р Невена Русева представлява частна криминалистическа методика за разследване на престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК. В нея за пръв път...
Автор: Невена Русева
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.
+
+

Предизвикай: Несъстоятелността

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.

Предизвикай: Несъстоятелността

Настоящият сборник съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
+
+

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Лорета Цветкова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по корпоративното подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица. Тя предлага: •...
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Лорета Цветкова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
+
+

Граждански процесуален кодекс V/2018

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
7,50 лв.

Граждански процесуален кодекс V/2018

Съдържание: - Граждански процесуален кодекс - Закон за правната помощ - Закон за медиацията - Закон за международния търговски арбитраж - Тариф...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
7,50 лв.
+
+

Кодекс на труда. Сборник нормативни актове V/2018

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
9,00 лв.

Кодекс на труда. Сборник нормативни актове V/2018

РАЗДЕЛ I 1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2. КОДЕКС НА ТРУДА РАЗДЕЛ II НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИСЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР 1...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
9,00 лв.
+
+

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС, том I. Антикартелно право

Автор: Иван Стойнев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС, том I. Антикартелно право

„Правен режим на защита на конкуренцията в ЕС. Антикартелно право“ е първото цялостно изследване на български език на забраната, съдържаща...
Автор: Иван Стойнев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.
+
+

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС

Автор: Христо Христев
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС

Настоящото издание е първата публикация на български език, която разглежда обстойно и изчерпателно правния режим на основните свободи на движение във...
Автор: Христо Христев
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
+
+

Търговско право. Търговски сделки

Автор: Поля Голева
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
33,00 лв.
31,00 лв.

Търговско право. Търговски сделки

„Търговско право. Търговски сделки" е шесто допълнено и преработено издание на едноименната книга и втора част на издаденото през 2018 г. о...
Автор: Поля Голева
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
33,00 лв.
31,00 лв.
+
+
-6%

Закон за съдебната власт

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.

Закон за съдебната власт

15. актуализирано издание към 12 юни 2018 г.  В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувате...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.
+
+

Правните принципи. Теория и приложение

Автор: Янаки Стоилов
Издател: Сиби
Жанр: Право
21,00 лв.

Правните принципи. Теория и приложение

Правните принципи са сред ключовите проблеми за правната наука и за юридическата практика. Монографията предлага цялостна концепция за правните принци...
Автор: Янаки Стоилов
Издател: Сиби
Жанр: Право
21,00 лв.
+
+

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Автор: Теофана Евгениева, Николай Павлевчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
35,00 лв.
31,00 лв.

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Ежедневно стотици, а може би и хиляди спорове биват отнасяни пред съда в търсене на справедливо разрешение, според общото предписание на закона. Порад...
Автор: Теофана Евгениева, Николай Павлевчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
35,00 лв.
31,00 лв.
+
+
-11%

Международна компетентност по граждански и търговски дела

Автор: Васил Пандов
Издател: Сиела
Жанр: --- --- , Право
24,00 лв.

Международна компетентност по граждански и търговски дела

Уредбата на международната компетентност е част от процесуалния дял на международното частно право, с определящо значение за развитиетои на производст...
Автор: Васил Пандов
Издател: Сиела
Жанр: --- --- , Право
24,00 лв.
+
+

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

Автор: Емилия Панайотова
Издател: Сиби
Жанр: Право
17,00 лв.

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

Книгата е първото цялостно изследване у нас, посветено на формирането, същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната д...
Автор: Емилия Панайотова
Издател: Сиби
Жанр: Право
17,00 лв.
+
+

Големите юридически системи

Автор: Марио Лозано
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
35,00 лв.

Големите юридически системи

Книгата предоставя обстоен исторически и сравнителен преглед на големите юридически системи и проследява еволюцията на правото. Изложението започва с...
Автор: Марио Лозано
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
35,00 лв.
+
+

Кодекс на труда 2018

Автор: Уорд Ларсен
Издател: Труд и право
Жанр: Право
12,00 лв.

Кодекс на труда 2018

Това традиционно издание съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 25 май 2018 г. За удобство на читателя, под черта са публикувани предишни...
Автор: Уорд Ларсен
Издател: Труд и право
Жанр: Право
12,00 лв.
+
+

Престъпно бездействие

Автор: Цветана Петрова
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.

Престъпно бездействие

Настоящото издание не е типичната монография по определен наказателноправен въпрос. Поради естеството на изследваната проблематика, тя е своеобразен &...
Автор: Цветана Петрова
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.
+
+