Книги

Книги Право

Електронните документи в трудовото досие на работника и служителя

Автор: Теодора Дичева, Иван Стаменов
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.

Електронните документи в трудовото досие на работника и служителя

В началото на май 2018 година правителството прие Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото до...
Автор: Теодора Дичева, Иван Стаменов
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.
+
+
-10%

За обществения договор

Автор: Жан-Жак Русо
Издател: Лист
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
17,00 лв.
15,13 лв.

За обществения договор

Историята на човешките общества е история на неравенствата - на свободата на господстващите и на несвободата на подчинените. Ала същата тази история м...
Автор: Жан-Жак Русо
Издател: Лист
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
17,00 лв.
15,13 лв.
+
+
-10%

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Автор: Невена Русева
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.
16,91 лв.

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Книгата на д-р Невена Русева представлява частна криминалистическа методика за разследване на престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК. В нея за пръв път...
Автор: Невена Русева
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.
16,91 лв.
+
+
-10%

Предизвикай: Несъстоятелността

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
24,03 лв.

Предизвикай: Несъстоятелността

Настоящият сборник съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
24,03 лв.
+
+
-10%

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Лорета Цветкова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по корпоративното подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица. Тя предлага: •...
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Лорета Цветкова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.
+
+
-10%

Граждански процесуален кодекс V/2018

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
7,50 лв.
6,68 лв.

Граждански процесуален кодекс V/2018

Съдържание: - Граждански процесуален кодекс - Закон за правната помощ - Закон за медиацията - Закон за международния търговски арбитраж - Тариф...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
7,50 лв.
6,68 лв.
+
+
-10%

Кодекс на труда. Сборник нормативни актове V/2018

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
9,00 лв.
8,01 лв.

Кодекс на труда. Сборник нормативни актове V/2018

РАЗДЕЛ I 1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2. КОДЕКС НА ТРУДА РАЗДЕЛ II НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИСЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР 1...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
9,00 лв.
8,01 лв.
+
+
-10%

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС, том I. Антикартелно право

Автор: Иван Стойнев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.
22,25 лв.

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС, том I. Антикартелно право

„Правен режим на защита на конкуренцията в ЕС. Антикартелно право“ е първото цялостно изследване на български език на забраната, съдържаща...
Автор: Иван Стойнев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.
22,25 лв.
+
+
-10%

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС

Автор: Христо Христев
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
24,03 лв.

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС

Настоящото издание е първата публикация на български език, която разглежда обстойно и изчерпателно правния режим на основните свободи на движение във...
Автор: Христо Христев
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
24,03 лв.
+
+
-10%

Търговско право. Търговски сделки

Автор: Поля Голева
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
33,00 лв.
29,37 лв.

Търговско право. Търговски сделки

„Търговско право. Търговски сделки" е шесто допълнено и преработено издание на едноименната книга и втора част на издаденото през 2018 г. о...
Автор: Поля Голева
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
33,00 лв.
29,37 лв.
+
+
-10%

Закон за съдебната власт

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.
7,03 лв.

Закон за съдебната власт

15. актуализирано издание към 12 юни 2018 г.  В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувате...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.
7,03 лв.
+
+
-10%

Правните принципи. Теория и приложение

Автор: Янаки Стоилов
Издател: Сиби
Жанр: Право
21,00 лв.
18,69 лв.

Правните принципи. Теория и приложение

Правните принципи са сред ключовите проблеми за правната наука и за юридическата практика. Монографията предлага цялостна концепция за правните принци...
Автор: Янаки Стоилов
Издател: Сиби
Жанр: Право
21,00 лв.
18,69 лв.
+
+
-10%

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Автор: Теофана Евгениева, Николай Павлевчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
35,00 лв.
31,15 лв.

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Ежедневно стотици, а може би и хиляди спорове биват отнасяни пред съда в търсене на справедливо разрешение, според общото предписание на закона. Порад...
Автор: Теофана Евгениева, Николай Павлевчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
35,00 лв.
31,15 лв.
+
+
-10%

Международна компетентност по граждански и търговски дела

Автор: Васил Пандов
Издател: Сиела
Жанр: --- --- , Право
24,00 лв.

Международна компетентност по граждански и търговски дела

Уредбата на международната компетентност е част от процесуалния дял на международното частно право, с определящо значение за развитиетои на производст...
Автор: Васил Пандов
Издател: Сиела
Жанр: --- --- , Право
24,00 лв.
+
+

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

Автор: Емилия Панайотова
Издател: Сиби
Жанр: Право
17,00 лв.
15,13 лв.

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

Книгата е първото цялостно изследване у нас, посветено на формирането, същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната д...
Автор: Емилия Панайотова
Издател: Сиби
Жанр: Право
17,00 лв.
15,13 лв.
+
+
-10%

Големите юридически системи

Автор: Марио Лозано
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
35,00 лв.
31,15 лв.

Големите юридически системи

Книгата предоставя обстоен исторически и сравнителен преглед на големите юридически системи и проследява еволюцията на правото. Изложението започва с...
Автор: Марио Лозано
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
35,00 лв.
31,15 лв.
+
+
-10%