Книги

Книги Право

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Автор: Николай Стоянов
Издател: Сиела
Жанр: Право
16,00 лв.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Книгата предлага обобщен анализ на съдебната практика по прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 КТ. Изданието е структурир...
Автор: Николай Стоянов
Издател: Сиела
Жанр: Право
16,00 лв.
+
+

Семеен кодекс и Закон за наследството 2018

Автор: Уорд Ларсен
Издател: Сиела
Жанр: Право
7,90 лв.

Семеен кодекс и Закон за наследството 2018

Изданието включва:  Семеен кодекс (2009);  Семеен кодекс (1985); Семеен кодекс (1968); Закон за лицата и семейството;  Закон за...
Автор: Уорд Ларсен
Издател: Сиела
Жанр: Право
7,90 лв.
+
+

Данъци 2018

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,90 лв.

Данъци 2018

17. актуализирано издание към 5 април 2018 г.  В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходит...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,90 лв.
+
+

Обществени поръчки

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,20 лв.

Обществени поръчки

14. актуализирано издание към 25 април 2018 г. В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,20 лв.
+
+

Социално осигуряване 2018 + CD

Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
42,00 лв.

Социално осигуряване 2018 + CD

Това е двадесет и второто издание на годишника и се предлага в два варианта: - книга-годишник; - книга-годишник + CD. Книгата е в обем 880 стр. и...
Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
42,00 лв.
+
+

Търговско право. Общи положения. Видове търговци

Автор: Рая Илиева
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
24,00 лв.

Търговско право. Общи положения. Видове търговци

Обхванати са всички въпроси на търговското право – същност на търговското право, понятие за търговец и неговите индивидуализиращи белези, видове...
Автор: Рая Илиева
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
24,00 лв.
+
+

Социално осигуряване 2018

Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.

Социално осигуряване 2018

Това е двадесет и второто издание на годишника и се предлага в два варианта: - книга-годишник; - книга-годишник + CD. Книгата е в обем 880 стр....
Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
+
+

Закон за адвокатурата

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
5,50 лв.

Закон за адвокатурата

6. актуализирано издание към 15 април 2018 г.  Представена е уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
5,50 лв.
+
+

Закон за устройство на територията

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,60 лв.

Закон за устройство на територията

15. актуализирано издание към 15 април 2018 г.  Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията,...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,60 лв.
+
+

Изпълнение на наказанията

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.

Изпълнение на наказанията

5. актуализирано издание към 5 април 2018 г.  В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилн...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.
+
+

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
72,00 лв.

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Тази уникална книга представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията. Обхванати и систематизирани са всички видове о...
Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
72,00 лв.
+
+

Кодекс за социално осигуряване

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,70 лв.

Кодекс за социално осигуряване

26. актуализирано издание към 5 април 2018 г. Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,70 лв.
+
+

Кодекс на труда

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.

Кодекс на труда

16. актуализирано издание към 5 април 2018 г. Сборникът включва Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за уре...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.
+
+

Мигранти и бежанци

Автор: Уорд Ларсен
Издател: Нова звезда
Жанр: Български автори , Право
18,00 лв.

Мигранти и бежанци

Тази книга има за цел да сравни и разкрие основните разлики между мигранти и бежанци, тяхната същност и значимост. В този труд следва да се разглед...
Автор: Уорд Ларсен
Издател: Нова звезда
Жанр: Български автори , Право
18,00 лв.
+
+

Банкови закони

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,00 лв.

Банкови закони

11. издание към 27 март 2018 г.  В сборника е представена законовата уредба на българското банково право и на валутния режим. Включени са норм...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,00 лв.
+
+

Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

Автор: Теодора Георгиева
Издател: Сиела
Жанр: Право
17,00 лв.

Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

Книгата на Теодора Георгиева представлява актуално изследване на сравнимостта между престълението и административното нарушение. Авторката представя к...
Автор: Теодора Георгиева
Издател: Сиела
Жанр: Право
17,00 лв.
+
+