Книги

Книги Право

Съседското право като институт на вещното право в България

Автор: Павел Сарафов
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.
17,80 лв.

Съседското право като институт на вещното право в България

Темата за съседските отношения потапя в злободневие, което отблъсква със своята принизеност и се превръща в синоним на житейско дребнотемие и досадна...
Автор: Павел Сарафов
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.
17,80 лв.
+
+
-10%

Промените в Административнопроцесуалния кодекс 2018

Автор: Соня Янкулова, Теодора Николова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
30,00 лв.
26,70 лв.

Промените в Административнопроцесуалния кодекс 2018

Тази книга представя, от практическа гледна точка, мащабните промени в Административнопроцесуалния кодекс от септември 2018 година (ДВ, бр. 77 от 18.0...
Автор: Соня Янкулова, Теодора Николова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
30,00 лв.
26,70 лв.
+
+
-10%

Гражданско право. Правни научни изследвания

Автор: Кристиан Таков
Издател: Сиби
Жанр: Право
35,00 лв.
31,15 лв.

Гражданско право. Правни научни изследвания

Предлаганата книга не е от рода на академичните Liber Amicorum, Mélanges или юбилейни сборници, издавани по случай кръгли годишнини или в памет...
Автор: Кристиан Таков
Издател: Сиби
Жанр: Право
35,00 лв.
31,15 лв.
+
+
-10%

Административен процес

Автор: Проф. д-р Кино Лазаров, доц. д-р Иван Тодоров
Издател: Сиела
Жанр: Право
28,00 лв.
24,92 лв.

Административен процес

Шесто преработено и допълнено издание В учебника са детайлно анализирани важните промени в АПК, направени през 2018 г. Наред със съвременно изложен...
Автор: Проф. д-р Кино Лазаров, доц. д-р Иван Тодоров
Издател: Сиела
Жанр: Право
28,00 лв.
24,92 лв.
+
+
-10%

Индивидът в международното право

Автор: Диана Ковачева
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.
17,80 лв.

Индивидът в международното право

Монографията изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието на международното право и анализира динамиката...
Автор: Диана Ковачева
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.
17,80 лв.
+
+
-10%

Адвокатската защита по наказателни дела

Автор: Гаврил Благоев
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
12,00 лв.
10,68 лв.

Адвокатската защита по наказателни дела

Настоящото издание има за предмет на изследване ролята на съдебния адвокат по разглеждането на наказателни дела. През последните години на промени в н...
Автор: Гаврил Благоев
Издател: Нова звезда
Жанр: Право
12,00 лв.
10,68 лв.
+
+
-10%

Международно частно право – част I

Автор: Боряна Мусева – съставител
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,50 лв.
12,91 лв.

Международно частно право – част I

9. ИЗДАНИЕ КЪМ 25 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и...
Автор: Боряна Мусева – съставител
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,50 лв.
12,91 лв.
+
+
-11%

Електронните документи в трудовото досие на работника и служителя

Автор: Теодора Дичева, Иван Стаменов
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.

Електронните документи в трудовото досие на работника и служителя

В началото на май 2018 година правителството прие Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото до...
Автор: Теодора Дичева, Иван Стаменов
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.
+
+
-10%

За обществения договор

Автор: Жан-Жак Русо
Издател: Лист
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
17,00 лв.
15,13 лв.

За обществения договор

Историята на човешките общества е история на неравенствата - на свободата на господстващите и на несвободата на подчинените. Ала същата тази история м...
Автор: Жан-Жак Русо
Издател: Лист
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
17,00 лв.
15,13 лв.
+
+
-10%

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Автор: Невена Русева
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.
16,91 лв.

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Книгата на д-р Невена Русева представлява частна криминалистическа методика за разследване на престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК. В нея за пръв път...
Автор: Невена Русева
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.
16,91 лв.
+
+
-10%

Предизвикай: Несъстоятелността

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
24,03 лв.

Предизвикай: Несъстоятелността

Настоящият сборник съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
24,03 лв.
+
+
-10%

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Лорета Цветкова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по корпоративното подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица. Тя предлага: •...
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Лорета Цветкова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.
+
+
-10%

Граждански процесуален кодекс V/2018

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
7,50 лв.
6,68 лв.

Граждански процесуален кодекс V/2018

Съдържание: - Граждански процесуален кодекс - Закон за правната помощ - Закон за медиацията - Закон за международния търговски арбитраж - Тариф...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
7,50 лв.
6,68 лв.
+
+
-10%

Кодекс на труда. Сборник нормативни актове V/2018

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
9,00 лв.
8,01 лв.

Кодекс на труда. Сборник нормативни актове V/2018

РАЗДЕЛ I 1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2. КОДЕКС НА ТРУДА РАЗДЕЛ II НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИСЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР 1...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
9,00 лв.
8,01 лв.
+
+
-10%

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС, том I. Антикартелно право

Автор: Иван Стойнев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.
22,25 лв.

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС, том I. Антикартелно право

„Правен режим на защита на конкуренцията в ЕС. Антикартелно право“ е първото цялостно изследване на български език на забраната, съдържаща...
Автор: Иван Стойнев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.
22,25 лв.
+
+
-10%

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС

Автор: Христо Христев
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
24,03 лв.

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС

Настоящото издание е първата публикация на български език, която разглежда обстойно и изчерпателно правния режим на основните свободи на движение във...
Автор: Христо Христев
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
24,03 лв.
+
+
-10%