Книги

Книги Право

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика, част V

Автор: Константин Кунчев
Издател: Сиби
Жанр: Право , Реклама, Бизнес, Икономика
25,00 лв.

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика, част V

ДЕЙСТВИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА - ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАБАВА НА КРЕДИТОРА (ЧЛ. 63-98) В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тъл...
Автор: Константин Кунчев
Издател: Сиби
Жанр: Право , Реклама, Бизнес, Икономика
25,00 лв.
+
+

Конституционно право

Автор: Емилия Друмева
Издател: Сиела
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
45,00 лв.

Конституционно право

5. преработено и допълнено издание  Настоящото пето издание на утвърдения учебник по конституционно право отразява промените в конституционнат...
Автор: Емилия Друмева
Издател: Сиела
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
45,00 лв.
+
+

Трудово право

Автор: Васил Мръчков
Издател: Сиби
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
55,00 лв.

Трудово право

10. преработено и допълнено издание Трудът е велика и уникална способност, присъща само на Човека. И основа на неговата цивилизация. Библейско изку...
Автор: Васил Мръчков
Издател: Сиби
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
55,00 лв.
+
+

Европейско дружетсво. Societas Europaea

Автор: Асен Воденичаров
Издател: Сиела
Жанр: Право , Реклама, Бизнес, Икономика
20,00 лв.

Европейско дружетсво. Societas Europaea

Интензивното развитие на интеграционните процеси между държавите членки и новите икономически, и социални реалности налагат не само премахването на ба...
Автор: Асен Воденичаров
Издател: Сиела
Жанр: Право , Реклама, Бизнес, Икономика
20,00 лв.
+
+

Общ регламент относно защитата на данните

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право , Реклама, Бизнес, Икономика
6,90 лв.

Общ регламент относно защитата на данните

1. издание към 5 февруари 2018 г.  В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право , Реклама, Бизнес, Икономика
6,90 лв.
+
+

Лекции по обща теория на правото, ч.1

Автор: Даниел Вълчев
Издател: Сиела
Жанр: Български автори , Право
18,00 лв.

Лекции по обща теория на правото, ч.1

"Един ден, преди доста време, разговаряхме с баща ми. Наскоро бях станал асистент в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и...
Автор: Даниел Вълчев
Издател: Сиела
Жанр: Български автори , Право
18,00 лв.
+
+

VII състав на Народния съд

Автор: съставители Върбан Тодоров, Николай Поппетров
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
22,00 лв.

VII състав на Народния съд

VII състав на Народния съд (февруари–април 1945 г.) e образуван специално за „съдене на подсъдимите, провинили се като антисемити-фашисти&...
Автор: съставители Върбан Тодоров, Николай Поппетров
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
22,00 лв.
+
+

Българско наследствено право

Автор: Христо Тасев
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.

Българско наследствено право

Учебникът по наследствено право на Христо Тасев е част от нашето научно наследство. Претърпял десет издания (1953, 1956, 1963, 1987, 1993, 2000, 20...
Автор: Христо Тасев
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.
+
+

Курс по търговско право

Автор: Рая Илиева, Александър Иванов
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.

Курс по търговско право

Курс по търговско право е подходящ наръчник за студенти от специалност Право, който има за цел да им помогне в обучението по търговско право. За ра...
Автор: Рая Илиева, Александър Иванов
Издател: Сиела
Жанр: Право
20,00 лв.
+
+

Военни престъпления

Автор: Пламен Петков
Издател: Сиела
Жанр: Право
15,00 лв.

Военни престъпления

Книгата се състои от въведение, четири глави, включващи тринадесет параграфа и списък на използваната литература. Във въведението се обосновава актуал...
Автор: Пламен Петков
Издател: Сиела
Жанр: Право
15,00 лв.
+
+

Конституция на Република България - български, английски, френски език (твърди корици)

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
15,00 лв.

Конституция на Република България - български, английски, френски език (твърди корици)

Луксозно издание на действащата Конституция на Република България на три езика – български, английски и френски. Изданието е уникално по рода си...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
15,00 лв.
+
+

Дипломацията

Автор: Хенри Кисинджър
Издател: Труд
Жанр: Право
25,00 лв.

Дипломацията

В тази монументална и полемична книга Хенри Кисинджър отговаря на въпроса какво е "дипломация". Като започва с всеобхватен исторически пр...
Автор: Хенри Кисинджър
Издател: Труд
Жанр: Право
25,00 лв.
+
+

De iure publico. Студии по римско публично право

Автор: Малина Новкиришка-Стоянова
Издател: Сиела
Жанр: Право
32,00 лв.

De iure publico. Студии по римско публично право

Книгата на проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова  е посветена на римското публично право. Това е първото издание с такава проблематика в България...
Автор: Малина Новкиришка-Стоянова
Издател: Сиела
Жанр: Право
32,00 лв.
+
+

Международният договор - източник на международното частно право

Автор: Н. Натов, Й. Зидарова, В. Пандов, Б. Мусева, С. Йордански, Я. Андреева, Д. Сърбинова, Т. Ценова, И. Кирчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.

Международният договор - източник на международното частно право

Сборник научни изследвания на Катедра *Международно право и международни отношения*/Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". СЪД...
Автор: Н. Натов, Й. Зидарова, В. Пандов, Б. Мусева, С. Йордански, Я. Андреева, Д. Сърбинова, Т. Ценова, И. Кирчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.
+
+

Публичноправни проблеми на трудовото право

Автор: Васил Петров
Издател: Сиела
Жанр: Право
16,00 лв.

Публичноправни проблеми на трудовото право

Настоящото изследване има за предмет анализ на характеристиките на правното явление придобиване на контрол върху предприятия или части от тях като фор...
Автор: Васил Петров
Издател: Сиела
Жанр: Право
16,00 лв.
+
+

Конституиране на представителното управление в България

Автор: Пламен Киров
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.

Конституиране на представителното управление в България

Изследването представлява опит за формулиране на конституционния фундамент на съвременното представително управление. В него са анализирани теоретични...
Автор: Пламен Киров
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.
+
+