Книги

Книги Право

Български правни метаморфози

Автор: Иво Христов
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
19,90 лв.

Български правни метаморфози

"Появата на този текст е продиктувана от две обстоятелства. Първото е състоянието на правовия ред в българското общество понастоящем, а второто е...
Автор: Иво Христов
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
19,90 лв.
+
+

Право и модерност

Автор: Иво Христов
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
15,00 лв.

Право и модерност

Право и модерност – за кое право става дума и какво е това право? За човек, школуван в юридическа традиция, такива въпроси са забранени по подра...
Автор: Иво Христов
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
15,00 лв.
+
+

Прилагане на защитата на личните данни

Автор: д-р Невин Фети и Десислава Тошкова - Николова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
40,00 лв.

Прилагане на защитата на личните данни

Тази книга е своеобразно продължение на уникалното издание „Защита на личните данни“, която предложи цялостно знание по съдържанието и при...
Автор: д-р Невин Фети и Десислава Тошкова - Николова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
40,00 лв.
+
+

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Автор: Николай Стоянов
Издател: Сиела
Жанр: Право
18,00 лв.

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина – същите не са разглеждани в съдебната практ...
Автор: Николай Стоянов
Издател: Сиела
Жанр: Право
18,00 лв.
+
+

Социални права на българските граждани

Автор: Васил Мръчков
Издател: Сиела
Жанр: Право
22,00 лв.

Социални права на българските граждани

Социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане Книгата се състои от четири глави, заключение...
Автор: Васил Мръчков
Издател: Сиела
Жанр: Право
22,00 лв.
+
+

Предизвикай: Вещното право!

Автор: Стоян Ставру
Издател: Сиела
Жанр: Право
45,00 лв.

Предизвикай: Вещното право!

Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със...
Автор: Стоян Ставру
Издател: Сиела
Жанр: Право
45,00 лв.
+
+

Курс по философия на правото

Автор: Георги Бойчев
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
22,00 лв.

Курс по философия на правото

Настоящият учебен курс обхваща класически и нови проблеми на Философията на правото. В резултат на това се оформиха три самостоятелни раздела. Първ...
Автор: Георги Бойчев
Издател: Изток - Запад
Жанр: Право
22,00 лв.
+
+

Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

Автор: Антон Свраков
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.

Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

Изложението проследява развитието на счетоводството и на правната му уредба от учредяването на Третата Българска държава до наши дни. В хронологичен р...
Автор: Антон Свраков
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
+
+

Теория на модерната държава

Автор: Тенчо Колев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.

Теория на модерната държава

Настоящият учебник обхваща изчерпателно всички въпроси от конспекта по дисциплината Обща теория на държавата в юридическите факултети в страната. Това...
Автор: Тенчо Колев
Издател: Сиела
Жанр: Право
25,00 лв.
+
+

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд

Автор: Иван Стоянов
Издател: Сиела
Жанр: Право
45,00 лв.

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд

Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода 2007–2017 г., като акцентът е поставен върху последните години. Определянето на т...
Автор: Иван Стоянов
Издател: Сиела
Жанр: Право
45,00 лв.
+
+

Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право

Автор: Стойчо Дулевски
Издател: Сиела
Жанр: --- --- , Право
16,00 лв.

Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право

В книгата са разгледани както типичните, така и специфичните хипотези при определянето на мястото на стопанска дейност, като са взети предвид междунар...
Автор: Стойчо Дулевски
Издател: Сиела
Жанр: --- --- , Право
16,00 лв.
+
+

За обществения договор

Автор: Жан-Жак Русо
Издател: Лист
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
17,00 лв.

За обществения договор

Историята на човешките общества е история на неравенствата - на свободата на господстващите и на несвободата на подчинените. Ала същата тази история м...
Автор: Жан-Жак Русо
Издател: Лист
Жанр: Реклама, Бизнес, Икономика , Право
17,00 лв.
+
+

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Автор: Невена Русева
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Книгата на д-р Невена Русева представлява частна криминалистическа методика за разследване на престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК. В нея за пръв път...
Автор: Невена Русева
Издател: Сиела
Жанр: Право
19,00 лв.
+
+

Предизвикай: Несъстоятелността

Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.

Предизвикай: Несъстоятелността

Настоящият сборник съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на...
Автор: ---
Издател: Сиела
Жанр: Право
27,00 лв.
+
+

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Автор: Теофана Евгениева, Николай Павлевчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
35,00 лв.

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Ежедневно стотици, а може би и хиляди спорове биват отнасяни пред съда в търсене на справедливо разрешение, според общото предписание на закона. Порад...
Автор: Теофана Евгениева, Николай Павлевчев
Издател: Сиела
Жанр: Право
35,00 лв.
+
+

Международна компетентност по граждански и търговски дела

Автор: Васил Пандов
Издател: Сиела
Жанр: --- --- , Право
24,00 лв.

Международна компетентност по граждански и търговски дела

Уредбата на международната компетентност е част от процесуалния дял на международното частно право, с определящо значение за развитиетои на производст...
Автор: Васил Пандов
Издател: Сиела
Жанр: --- --- , Право
24,00 лв.
+
+