Книги

Книги Ново време, Социална психология, Социология, Културология

Критика на телевизионния разум

Автор: Стоил Рошкев
Издател: Изток - Запад
Жанр: Ново време, Социална психология, Социология, Културология
13,00 лв.

Критика на телевизионния разум

Описание Стоил Рошкев (1976) работи 22 години в полето на електронните медии като журналист и експерт – последователно в НСРТ (Национален с...
Автор: Стоил Рошкев
Издател: Изток - Запад
Жанр: Ново време, Социална психология, Социология, Културология
13,00 лв.
+
+