Книги

Книги Наказателно право и процес

Свободата на религията и наказателното право

Автор: Николета Кузманова
Издател: Изток - Запад
Жанр: Наказателно право и процес
19,00 лв.

Свободата на религията и наказателното право

Описание     Фокусът на настоящото научно изследване е към един специфичен аспект от правната уредба на свободата на религият...
Автор: Николета Кузманова
Издател: Изток - Запад
Жанр: Наказателно право и процес
19,00 лв.
+
+