Издателство Фондация "Комунитас"

Издателство Фондация "Комунитас"

Всичко тече

Автор: Василий Гросман
Издател: Фондация "Комунитас"
Жанр: Роман
15,00 лв.
13,50 лв.

Всичко тече

Романът „Всичко тече“ е създаден „за чекмеджето“ през 1955–1963 г. През 1963 г., малко преди смъртта си, Василий Гросман...
Автор: Василий Гросман
Издател: Фондация "Комунитас"
Жанр: Роман
15,00 лв.
13,50 лв.
+
+
-9%