Издателство Труд и право

Издателство Труд и право

Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

Автор: Антон Свраков
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.

Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

Изложението проследява развитието на счетоводството и на правната му уредба от учредяването на Третата Българска държава до наши дни. В хронологичен р...
Автор: Антон Свраков
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.
+
+
-10%

Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

Автор: Антон Свраков
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.

Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

Изложението проследява развитието на счетоводството и на правната му уредба от учредяването на Третата Българска държава до наши дни. В хронологичен р...
Автор: Антон Свраков
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.
+
+
-10%

Новите положения при обществените поръчки

Автор: колектив
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,40 лв.
34,18 лв.

Новите положения при обществените поръчки

Тази книга е посветена на промените в правната уредба на обществените поръчки в периода от 2016 до 2019 година. Изданието съдържа: • изчерпат...
Автор: колектив
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,40 лв.
34,18 лв.
+
+
-10%

Счетоводство 2019

Автор: колектив
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,40 лв.
34,18 лв.

Счетоводство 2019

Тази книга е десетият по ред годишник с цялостно и актуално приложно знание за счетоводството. В изданието са включени: - осъвременения текст на З...
Автор: колектив
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,40 лв.
34,18 лв.
+
+
-10%

Трудови отношения 2019

Автор: колектив
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,40 лв.
34,18 лв.

Трудови отношения 2019

Тази книга-годишник се издава за първи път през 1998 година. И оттогава до днес всяко нейно поредно издание привлича вниманието, купува се и се ползва...
Автор: колектив
Издател: Труд и право
Жанр: Право
38,40 лв.
34,18 лв.
+
+
-10%

Правото на Европейския съюз при осигуряване на безопасност и здраве при работа

Автор: Огнян Атанасов, Васка Семерджиева–Даракчиева
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.

Правото на Европейския съюз при осигуряване на безопасност и здраве при работа

Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите Тази книга предлага изчерпателно знание за правото на Европейския съю...
Автор: Огнян Атанасов, Васка Семерджиева–Даракчиева
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.
+
+
-10%

Промените в Административнопроцесуалния кодекс 2018

Автор: Соня Янкулова, Теодора Николова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
30,00 лв.
26,70 лв.

Промените в Административнопроцесуалния кодекс 2018

Тази книга представя, от практическа гледна точка, мащабните промени в Административнопроцесуалния кодекс от септември 2018 година (ДВ, бр. 77 от 18.0...
Автор: Соня Янкулова, Теодора Николова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
30,00 лв.
26,70 лв.
+
+
-10%

Електронните документи в трудовото досие на работника и служителя

Автор: Теодора Дичева, Иван Стаменов
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.

Електронните документи в трудовото досие на работника и служителя

В началото на май 2018 година правителството прие Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото до...
Автор: Теодора Дичева, Иван Стаменов
Издател: Труд и право
Жанр: Право
24,00 лв.
21,36 лв.
+
+
-10%

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Лорета Цветкова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по корпоративното подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица. Тя предлага: •...
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Лорета Цветкова
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.
+
+
-10%

Кодекс на труда 2018

Автор: Уорд Ларсен
Издател: Труд и право
Жанр: Право
12,00 лв.
10,68 лв.

Кодекс на труда 2018

Това традиционно издание съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 25 май 2018 г. За удобство на читателя, под черта са публикувани предишни...
Автор: Уорд Ларсен
Издател: Труд и право
Жанр: Право
12,00 лв.
10,68 лв.
+
+
-10%

Социално осигуряване 2018 + CD

Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
42,00 лв.
37,38 лв.

Социално осигуряване 2018 + CD

Това е двадесет и второто издание на годишника и се предлага в два варианта: - книга-годишник; - книга-годишник + CD. Книгата е в обем 880 стр. и...
Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
42,00 лв.
37,38 лв.
+
+
-10%

Социално осигуряване 2018

Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.

Социално осигуряване 2018

Това е двадесет и второто издание на годишника и се предлага в два варианта: - книга-годишник; - книга-годишник + CD. Книгата е в обем 880 стр....
Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
36,00 лв.
32,04 лв.
+
+
-10%

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
72,00 лв.
64,08 лв.

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Тази уникална книга представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията. Обхванати и систематизирани са всички видове о...
Автор: ---
Издател: Труд и право
Жанр: Право
72,00 лв.
64,08 лв.
+
+
-10%

Оздраветлият план

Автор: Емил Радев
Издател: Труд и право
Жанр: Право
18,00 лв.
16,02 лв.

Оздраветлият план

Книгата предлага първото и засега – единствено, цялостно изследване на правната природа на оздравителния план, според процедурата по несъстоятел...
Автор: Емил Радев
Издател: Труд и право
Жанр: Право
18,00 лв.
16,02 лв.
+
+
-10%

Автор: Уорд Ларсен
Издател: Труд и право
Жанр: --- ---
36,00 лв.

Тази книга-годишник, девета по ред, Ви представя по традиция едни от най-значимите въпроси на счетоводството, финансовите отчети и независимия одит. В...
Автор: Уорд Ларсен
Издател: Труд и право
Жанр: --- ---
36,00 лв.
+
+