Издателство Сиби

Издателство Сиби

Отговорност за вреди от дефектни продукти

Автор: Христина Танчева
Издател: Сиби
Жанр: Право
20,00 лв.
17,80 лв.

Отговорност за вреди от дефектни продукти

Монографията е посветена на отговорността за вреди от дефектни продукти, която досега в българската литература не е била предмет на самостоятелно изсл...
Автор: Христина Танчева
Издател: Сиби
Жанр: Право
20,00 лв.
17,80 лв.
+
+
-10%

Истина и справедливост

Автор: Кристиан Таков
Издател: Сиби
Жанр: Право
22,00 лв.
19,58 лв.

Истина и справедливост

Сборникът представя част от публицистичното наследство на видния юрист доц. Кристиан Таков. В книгата са включени текстове от личния блог на автора, н...
Автор: Кристиан Таков
Издател: Сиби
Жанр: Право
22,00 лв.
19,58 лв.
+
+
-11%

Действие на договора по отношение на лицата

Автор: Таня Йосифова
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,00 лв.
12,46 лв.

Действие на договора по отношение на лицата

Изданието е посветено на въпросите, свързани с действието на договора между страните по него (така нареченото „вътрешно действие“) и спрям...
Автор: Таня Йосифова
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,00 лв.
12,46 лв.
+
+
-10%

Закон за движението по пътищата

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
9,70 лв.
8,63 лв.

Закон за движението по пътищата

15. актуализирано издание към 5 януари 2019 г. Поместен е Законът за движението по пътищата, в който е представена уредбата на правилата за движени...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
9,70 лв.
8,63 лв.
+
+
-10%

Акционерно дружество

Автор: Ангел Калайджиев
Издател: Сиби
Жанр: Право
25,00 лв.
22,25 лв.

Акционерно дружество

Работата има за предмет на изследване акционерното дружество. Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на Е...
Автор: Ангел Калайджиев
Издател: Сиби
Жанр: Право
25,00 лв.
22,25 лв.
+
+
-10%

Гражданско право. Правни научни изследвания

Автор: Кристиан Таков
Издател: Сиби
Жанр: Право
35,00 лв.
31,15 лв.

Гражданско право. Правни научни изследвания

Предлаганата книга не е от рода на академичните Liber Amicorum, Mélanges или юбилейни сборници, издавани по случай кръгли годишнини или в памет...
Автор: Кристиан Таков
Издател: Сиби
Жанр: Право
35,00 лв.
31,15 лв.
+
+
-10%

Международно частно право – част I

Автор: Боряна Мусева – съставител
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,50 лв.
12,91 лв.

Международно частно право – част I

9. ИЗДАНИЕ КЪМ 25 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и...
Автор: Боряна Мусева – съставител
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,50 лв.
12,91 лв.
+
+
-11%

Закон за съдебната власт

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.
7,03 лв.

Закон за съдебната власт

15. актуализирано издание към 12 юни 2018 г.  В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувате...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.
7,03 лв.
+
+
-10%

Правните принципи. Теория и приложение

Автор: Янаки Стоилов
Издател: Сиби
Жанр: Право
21,00 лв.
18,69 лв.

Правните принципи. Теория и приложение

Правните принципи са сред ключовите проблеми за правната наука и за юридическата практика. Монографията предлага цялостна концепция за правните принци...
Автор: Янаки Стоилов
Издател: Сиби
Жанр: Право
21,00 лв.
18,69 лв.
+
+
-10%

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

Автор: Емилия Панайотова
Издател: Сиби
Жанр: Право
17,00 лв.
15,13 лв.

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

Книгата е първото цялостно изследване у нас, посветено на формирането, същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната д...
Автор: Емилия Панайотова
Издател: Сиби
Жанр: Право
17,00 лв.
15,13 лв.
+
+
-10%

Данъци 2018

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,90 лв.
13,26 лв.

Данъци 2018

17. актуализирано издание към 5 април 2018 г.  В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходит...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
14,90 лв.
13,26 лв.
+
+
-10%

Обществени поръчки

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,20 лв.
7,30 лв.

Обществени поръчки

14. актуализирано издание към 25 април 2018 г. В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,20 лв.
7,30 лв.
+
+
-10%

Закон за адвокатурата

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
5,50 лв.
4,90 лв.

Закон за адвокатурата

6. актуализирано издание към 15 април 2018 г.  Представена е уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
5,50 лв.
4,90 лв.
+
+
-11%

Закон за устройство на територията

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,60 лв.
7,65 лв.

Закон за устройство на територията

15. актуализирано издание към 15 април 2018 г.  Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията,...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,60 лв.
7,65 лв.
+
+
-10%

Изпълнение на наказанията

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.
7,03 лв.

Изпълнение на наказанията

5. актуализирано издание към 5 април 2018 г.  В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилн...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
7,90 лв.
7,03 лв.
+
+
-10%

Кодекс за социално осигуряване

Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,70 лв.
7,74 лв.

Кодекс за социално осигуряване

26. актуализирано издание към 5 април 2018 г. Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс...
Автор: ---
Издател: Сиби
Жанр: Право
8,70 лв.
7,74 лв.
+
+
-10%