Издателство Леге Артис

Издателство Леге Артис

Психоаналитична диагностика

Автор: Нанси Макуилямс
Издател: Леге Артис
Жанр: Психология
36,00 лв.
32,04 лв.

Психоаналитична диагностика

 Разбиране на структурата на личността в клиничния процес.     Психоаналитичният клиничен опит приема, че освен да пом...
Автор: Нанси Макуилямс
Издател: Леге Артис
Жанр: Психология
36,00 лв.
32,04 лв.
+
+
-10%

Теория и терапия на психичните разстройства

Автор: Виктор Франкъл
Издател: Леге Артис
Жанр: Психология
21,00 лв.
18,69 лв.

Теория и терапия на психичните разстройства

Въведение в логотерапията и екзистенциалната анализа Тази книга, базирана на лекции на тема „Теория и терапия на неврозите“ във Виенски...
Автор: Виктор Франкъл
Издател: Леге Артис
Жанр: Психология
21,00 лв.
18,69 лв.
+
+
-10%

Столицата

Автор: Роберт Менасе
Издател: Леге Артис
Жанр: Роман
18,00 лв.
16,02 лв.

Столицата

„Никога повече!” е обещание за вечни времена, претенция за вечна валидност. Умираха и последните, които са преживели онова, което не бива...
Автор: Роберт Менасе
Издател: Леге Артис
Жанр: Роман
18,00 лв.
16,02 лв.
+
+
-10%

Вила Амалия

Автор: Паскал Киняр
Издател: Леге Артис
Жанр: Роман
16,00 лв.
14,24 лв.

Вила Амалия

Животът между жените и мъжете е непрекъсната буря. Въздухът между лицата им е по-наситен - по-враждебен, по-мълниеносен, - отколкото между дърветата и...
Автор: Паскал Киняр
Издател: Леге Артис
Жанр: Роман
16,00 лв.
14,24 лв.
+
+
-10%