Издателство Едикта

Издателство Едикта

Съвременна комуникация без думи

Автор: Д-р Аджит Кулкарни
Издател: Едикта
Жанр: Психология
52,00 лв.
46,28 лв.

Съвременна комуникация без думи

Д-р Аджит Кулкарни изследва задълбочено езика на тялото в новата си книга „Съвременна комуникация без думи”. Интересът му е провокиран от...
Автор: Д-р Аджит Кулкарни
Издател: Едикта
Жанр: Психология
52,00 лв.
46,28 лв.
+
+
-10%