Автор Тодорка Бановска, Галина Доцинска

Автор Тодорка Бановска, Галина Доцинска

Тетрадка с упражнения по математика за предучилищна подготовка (Кронос)

Автор: Тодорка Бановска, Галина Доцинска
Издател: Кронос
Жанр: 1-ви клас
3,00 лв.

Тетрадка с упражнения по математика за предучилищна подготовка (Кронос)

Тетрадката по математика за предучилищна подготовка в подготвителните групи или класове съдържа упражнения за правилно изписване на ЦИФРИТЕ, сравняван...
Автор: Тодорка Бановска, Галина Доцинска
Издател: Кронос
Жанр: 1-ви клас
3,00 лв.
+
+

Тетрадка с упражнения по писане за предучилищна подготовка (Кронос)

Автор: Тодорка Бановска, Галина Доцинска
Издател: Кронос
Жанр: 1-ви клас
3,00 лв.

Тетрадка с упражнения по писане за предучилищна подготовка (Кронос)

Тетрадката по писане за предучилищна подготовка в подготвителните групи или класове съдържа упражнения за правилно изписване на ЕЛЕМЕНТИТЕ на буквите...
Автор: Тодорка Бановска, Галина Доцинска
Издател: Кронос
Жанр: 1-ви клас
3,00 лв.
+
+